Postupak : 2019/2692(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0242/2019

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0242/2019

Rasprave :

PV 18/04/2019 - 6.3
CRE 18/04/2019 - 6.3

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0424

<Date>{17/04/2019}17.4.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8-0242/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0243/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0244/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0246/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0248/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0250/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8-0251/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 155kWORD 54k

<TitreType>ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,</TitreRecueil>


<Replacing>koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:</Replacing>

<TablingGroups>B8-0242/2019 (Verts/ALE)

B8-0243/2019 (ECR)

B8-0244/2019 (GUE/NGL)

B8-0246/2019 (EFDD)

B8-0248/2019 (S&D)

B8-0250/2019 (PPE)

B8-0251/2019 (ALDE)</TablingGroups>


<Titre>o Bruneju</Titre>

<DocRef>(2019/2692(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Elmar Brok</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

<Depute>Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post</Depute>

<Commission>{S&D}u ime Kluba zastupnika S&D-a</Commission>

<Depute>Charles Tannock</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä</Depute>

<Commission>{ALDE}u ime Kluba zastupnika ALDE-a</Commission>

<Depute>Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Terry Reintke</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

<Depute>Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a</Commission>

<Depute>Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Agea</Depute>

<Commission>{EFDD}u ime Kluba zastupnika EFDD-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Bruneju

(2019/2692(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 3. travnja 2019. o provedbi kaznenog zakona u Bruneju Darussalamu,

 uzimajući u obzir Smjernice EU-a o smrtnoj kazni, Smjernice EU-a o mučenju i drugim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupcima ili kažnjavanju, Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava i Smjernice EU-a o promicanju i zaštiti svih ljudskih prava pripadnika zajednice LGBTI,

 uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 1. travnja 2019. u kojoj se Brunej potiče na to da zaustavi stupanje na snagu novog „drakonskog” kaznenog zakona,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koju je Brunej potpisao 2015.,

 uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

 uzimajući u obzir Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena,

 uzimajući u obzir Deklaraciju ASEAN-a o ljudskim pravima iz 2012.,

 uzimajući u obzir akcijski plan ASEAN-a i EU-a za razdoblje 2018. – 2022.,

 uzimajući u obzir politički dijalog ASEAN-a i EU-a o ljudskim pravima koji se održao 29. studenoga 2017.,

 uzimajući u obzir izjavu zamjenika glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova SAD-a od 2. travnja 2019. o provedbi 2. i 3. faze šerijatskog kaznenog zakona u Bruneju,

 uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je Brunej 2014. godine uveo šerijatski kazneni zakon koji je trebao biti proveden u tri faze; budući da je treća faza provedbe stupila na snagu 3. travnja 2019.; budući da u sklopu treće faze na snagu stupaju odredbe koje uključuju usmrćivanje kamenovanjem kao kaznu za sporazumni spolni odnos između partnera istog spola, izvanbračni spolni odnos i pobačaj, kao i amputaciju udova zbog krađe; budući da se u tom zakonu također propisuje smrtna kazna zbog uvrede ili klevete usmjerene protiv proroka Muhameda, koja se primjenjuje i na muslimane i na one koji nisu muslimani; budući da se šerijatski zakon primjenjuje i na muslimane i na one koji nisu muslimani, uključujući strance, kao i na kaznena djela koja su građani ili osobe sa stalnim boravištem u Bruneju počinili izvan zemlje;

B.  budući da se djeci koja su ušla u pubertet i koja su osuđena za predmetna kaznena djela mogu izreći jednake kazne kao i odraslim osobama; budući da neka mlađa djeca mogu biti podvrgnuta bičevanju;

C. budući da je prije uvođenja šerijatskog kaznenog zakona homoseksualnost u Bruneju bila nezakonita i kažnjiva zatvorskom kaznom u trajanju do 10 godina;

D. budući da su posljednji izbori u Bruneju održani 1962. godine; budući da sultan obnaša položaje i čelnika države i premijera te ima punu izvršnu vlast;

E. budući da je posebni izvjestitelj UN-a za mučenje izjavio da je svaki oblik tjelesnog kažnjavanja u suprotnosti sa zabranom mučenja i ostalih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te da se tjelesno kažnjavanje u okviru međunarodnog prava ne može smatrati zakonitim oblikom sankcija; budući da se neke od kazni koje su sadržane u tom kaznenom zakonu mogu smatrati mučenjem ili okrutnim, neljudskim ili ponižavajućim postupcima koji su zabranjeni Konvencijom protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja čiji je Brunej potpisnik od 2015.;

F. budući da odredbe šerijatskog kaznenog zakona krše obveze Bruneja na temelju međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući pravo na život, slobodu od mučenja i drugih oblika zlostavljanja, slobodu izražavanja i vjeroispovijesti te pravo na privatnost; budući da se odredbama tog zakona ljudi diskriminiraju na temelju seksualne orijentacije, da se njima diskriminiraju žene i vjerske manjine u Bruneju i da te odredbe mogu poticati na nasilje;

G. budući da su Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) i Fond Ujedinjenih naroda za stanovništvo (UNFPA) naveli da odredbe brunejskog kaznenog zakona kojima se kriminalizira homoseksualnost i kažnjavaju određeni oblici usluga reproduktivnog zdravlja imaju nerazmjeran utjecaj na žene i pripadnike zajednice LGBTI jer stvaraju prepreke za pristup zdravstvenim informacijama i uslugama, onemogućuju pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima te negativno utječu na javno zdravlje;

H. budući da se tradicija, religija i kultura u Bruneju koriste kao opravdanje za diskriminaciju žena i pripadnika zajednice LGBTI; budući da se u izvješću o Bruneju, koje je 11. ožujka 2019. objavio Ured visoke povjerenice Ujedinjenih naroda za ljudska prava, navodi da su u zemlji prisutni duboko ukorijenjeni patrijarhalni stavovi i uporaba diskriminacijskih stereotipa, što se odražava u akademskom i profesionalnom izboru žena te njihovu nejednakom položaju na tržištu rada, kao i u bračnim i obiteljskim odnosima; budući da su ti stereotipi temeljni uzroci nasilja nad ženama;

I. budući da je Brunej poznat po svojemu multietničkom stanovništvu čiji pripadnici prakticiraju veći broj različitih religija, uključujući islam, kršćanstvo, budizam, hinduizam i razne autohtone religije, i pritom vode miran suživot; budući da se u Ustavu Bruneja priznaje vjerska sloboda te se propisuje da „osobe svih vjeroispovijesti svoju religiju mogu prakticirati u miru i skladu”; budući da je vlada, unatoč Ustavu Bruneja, zabranila propagiranje i podučavanje svih religija osim islama, kao i sve javne proslave Božića;

J. budući da u Bruneju postoji de facto moratorij na primjenu smrtne kazne, a posljednje je pogubljenje provedeno 1957.; budući da će se, u slučaju da se šerijatski kazneni zakon provede, efektivno ponovno uvesti smrtna kazna; budući da EU osuđuje smrtnu kaznu u svim zemljama i u svim okolnostima;

K. budući da je donošenje novih zakona izazvalo međunarodno zgražanje i pozive na bojkot hotela koji su u vlasništvu Brunejske investicijske agencije (BIA); budući da je ta agencija dio brunejskog Ministarstva financija i gospodarstva te je vlasnica brojnih ulagačkih projekata diljem svijeta; budući da je BIA navela da njezine ključne vrijednosti obuhvaćaju međusobno poštovanje i pozitivno vrednovanje razlika i raznolikosti;

L. budući da je Brunej ratificirao samo dvije temeljne međunarodne konvencije UN-a o ljudskim pravima, točnije Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; budući da će treći ciklus univerzalnog periodičnog pregleda Bruneja započeti 10. svibnja 2019.;

M. budući da je EU obustavio pregovore o sporazumu o partnerstvu i suradnji s Brunejem;

1. snažno osuđuje stupanje na snagu nazadnog šerijatskog kaznenog zakona; poziva vlasti Bruneja da taj zakon odmah stave izvan snage i da se pobrinu za to da zakoni Bruneja budu u skladu s međunarodnim pravom i normama te s obvezama te zemlje u okviru međunarodnih instrumenata u području ljudskih prava, među ostalim i u pogledu seksualnih i vjerskih manjina te nevjernika;

2. ponovno osuđuje smrtnu kaznu; poziva vlasti Bruneja da nastave prakticirati moratorij na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju;

3. oštro osuđuje uporabu mučenja te okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka u svim okolnostima; naglašava da odredbe šerijatskog kaznenog zakona krše obveze Bruneja na temelju međunarodnog prava o ljudskim pravima i da se izricanjem kazni u okviru tog zakona krše zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja koje postoje u okviru običajnog međunarodnog prava;

4. duboko je zabrinut zbog toga što je, dok mnoge zemlje dekriminaliziraju sporazumno istospolno ponašanje, Brunej nažalost postao sedma zemlja koja sporazumne homoseksualne spolne odnose kažnjava smrtnom kaznom; poziva brunejske vlasti da poštuju međunarodna ljudska prava i dekriminaliziraju homoseksualnost;

5. poziva vlasti Bruneja da zajamče načelo jednakosti svih građana pred zakonom i poštovanje temeljnih prava svih građana, bez ikakve diskriminacije, među ostalim i diskriminacije na temelju roda, spolne orijentacije, rase ili vjeroispovijesti; izrazito je zabrinut zbog moguće primjene kaznenog prava na djecu; poziva Brunej da ni u kojem slučaju na takvu djecu ne primjenjuje smrtnu kaznu, mučenje ili kaznu zatvora;

6. poziva vlasti Bruneja da u potpunosti poštuju vjersku slobodu u sultanatu, kako je propisano Ustavom te zemlje, i da dopuste javno obilježavanje svih vjerskih festivala, uključujući i Božić; naglašava da zakonodavstvo u tom području mora biti strogo u skladu s ljudskim pravima;

7. potiče vlasti Bruneja da potiču politički dijalog s ključnim dionicima iz civilnog društva, organizacijama za ljudska prava, vjerskim ustanovama i poslovnim organizacijama, i u Bruneju i izvan njega, kako bi se poticala i štitila ljudska prava na teritoriju Bruneja; ističe pravo na izražavanje kritičkih ili satiričnih mišljenja kao legitimno ostvarivanje slobode izražavanja koja je sadržana u okviru za međunarodna ljudska prava;

8. potiče Brunej da ratificira preostale ključne instrumente UN-a u području međunarodnih ljudskih prava, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka; poziva vlasti Bruneja da upute trajni poziv predstavnicima svih posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava da posjete zemlju;

9. poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da u slučaju stvarne provedbe šerijatskog kaznenog zakona razmotri donošenje ograničenih mjera na razini EU-a u vezi s teškim povredama ljudskih prava, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza;

10. poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije da kao uvjet za ponovno pokretanje pregovora između EU-a i Bruneja o sporazumu o partnerstvu i suradnji postavi usklađivanje kaznenog zakona s međunarodnim pravom i standardima u pogledu međunarodnih ljudskih prava;

11. ističe rad boraca za ljudska prava u promicanju i zaštiti prava pripadnika zajednice LGBTI; poziva institucije EU-a da povećaju svoju potporu organizacijama civilnog društva i borcima za ljudska prava u Bruneju;

12. poziva Delegaciju EU-a u Indoneziji i Bruneju Darussalamu koja je smještena u Jakarti te Delegaciju EU-a pri ASEAN-u i ESVD da pomno prate situaciju i da se s tim u vezi savjetuju s brunejskim vlastima, veleposlanicima i predstavnicima; poziva ESVD da stanje u Bruneju uključi kao točku dnevnog reda u sklopu predstojećeg političkog dijaloga ASEAN-a i EU-a o ljudskim pravima;

13. potiče države članice da aktivno sudjeluju u nadolazećem univerzalnom periodičkom pregledu koji će se održati od 6. do 17. svibnja 2019. i u sklopu kojeg će se razmatrati poštovanje ljudskih prava u Bruneju;

14. naglašava da institucije EU-a moraju razmatrati mogućnost stavljanja hotela u vlasništvu Brunejske investicijske agencije na crnu listu dok god je sadašnji kazneni zakon na snazi;

15. poziva EU i njegove države članice da poštuju međunarodni pravni okvir u pogledu pristupa postupcima azila i humanitarne zaštite za žrtve aktualnoga kaznenog zakona Bruneja;

16. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, Komisiji UN-a o statusu žena, Tajništvu ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, sultanu Bruneja Hassanalu Bolkiahu i vladi Bruneja.

 

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2019.Pravna napomena