29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto
pateikta Kultūros ir švietimo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Nuomonės referentas: Krzysztof Hetman

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 803kWORD 162k
Teisinis pranešimas