29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Kultūras un izglītības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Krzysztof Hetman

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 808kWORD 114k
Juridisks paziņojums