29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Commissie cultuur en onderwijs
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Rapporteur voor advies: Krzysztof Hetman

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 481kWORD 160k
Juridische mededeling