29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Kultury i Edukacji
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Krzysztof Hetman

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 813kWORD 162k
Informacja prawna