29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională
destinat Comisiei pentru cultură și educație
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Raportor pentru aviz: Krzysztof Hetman

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 731kWORD 163k
Notă juridică