29.11.2017
REGI_AD(2017)608135
YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till utskottet för kultur och utbildning
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU
(COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Föredragande av yttrande: Krzysztof Hetman

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 556kWORD 159k
Rättsligt meddelande