19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
STANOVISKO
Výboru pro regionální rozvoj
pro Výbor pro rybolov
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD).
Zpravodajka: Iskra Mihaylova

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 358kWORD 160k
Právní upozornění