19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon
Saaja: kalanduskomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Arvamuse koostaja: Iskra Mihaylova

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 334kWORD 158k
Õigusalane teave