19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Valmistelija: Iskra Mihaylova

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 345kWORD 161k
Oikeudellinen huomautus