19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
għall-Kumitat għas-Sajd
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Younous Omarjee

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 433kWORD 160k
Avviż legali