19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Commissie visserij
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Rapporteur voor advies: Iskra Mihaylova

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 359kWORD 178k
Juridische mededeling