19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Rybołówstwa
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 375kWORD 166k
Informacja prawna