19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională
destinat Comisiei pentru pescuit
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Raportoare pentru aviz: Iskra Mihaylova

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 367kWORD 161k
Notă juridică