19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
STANOVISKO
Výboru pre regionálny rozvoj
pre Výbor pre rybárstvo
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iskra Mihaylova

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 361kWORD 162k
Právne oznámenie