19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
MNENJE
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za ribištvo
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Pripravljavka mnenja: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 338kWORD 159k
Pravno obvestilo