23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Ordfører for udtalelse: Franc Bogovič

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 271kWORD 145k
Juridisk meddelelse