23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Valmistelija: Franc Bogovič

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 260kWORD 159k
Oikeudellinen huomautus