23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
MIŠLJENJE
Odbora za regionalni razvoj
upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Franc Bogovič

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 284kWORD 144k
Pravna napomena