23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Franc Bogovič

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 307kWORD 147k
Avviż legali