23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Franc Bogovič

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 308kWORD 159k
Informacja prawna