23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională
destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Raportor pentru aviz: Franc Bogovič

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 290kWORD 159k
Notă juridică