23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
STANOVISKO
Výboru pre regionálny rozvoj
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Franc Bogovič

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 298kWORD 160k
Právne oznámenie