23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
MNENJE
Odbora za regionalni razvoj
za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Pripravljavec mnenja: Franc Bogovič

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 278kWORD 144k
Pravno obvestilo