23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Föredragande av yttrande: Franc Bogovič

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 267kWORD 145k
Rättsligt meddelande