7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Юнус Омаржи

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 150kWORD 69k
Правна информация