7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Younous Omarjee

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 130kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus