7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Younous Omarjee

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 145kWORD 71k
Teisinis pranešimas