7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur għal opinjoni: Younous Omarjee

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 149kWORD 68k
Avviż legali