7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
ADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Younous Omarjee

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 138kWORD 69k
Juridische mededeling