7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Younous Omarjee

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 140kWORD 68k
Rättsligt meddelande