12.4.2018
REGI_AM(2018)620811
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 131
Návrh správy
Davor Škrlec
Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo
(2017/2211(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 954kWORD 97k
Právne oznámenie