24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
MUUDATUSETTEPANEKUD
1940 - 2085
Raporti projekt
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 313kWORD 95k
Õigusalane teave