24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
TARKISTUKSET
1940 - 2085
Mietintöluonnos
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 294kWORD 106k
Oikeudellinen huomautus