24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
PAKEITIMAI
1940 - 2085
Pranešimo projektas
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 295kWORD 100k
Teisinis pranešimas