24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
AMENDEMENTEN
1940 - 2085
Ontwerpverslag
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 322kWORD 93k
Juridische mededeling