24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
AMENDAMENTELE
1940 - 2085
Proiect de raport
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
Propunere de regulament
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 298kWORD 100k
Notă juridică