24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1940 - 2085
Förslag till betänkande
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Förslag till förordning
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 291kWORD 108k
Rättsligt meddelande