3.12.2018
REGI_AM(2018)631788
MUUDATUSETTEPANEKUD
410-446
Arvamuse projekt
Bronis Ropė
(PE629.641v01-00)
Eeskirjade kehtestamine selle kohta, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 190kWORD 125k
Õigusalane teave