3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
ИЗМЕНЕНИЯ
38 - 123
Проект на становище
Франц Богович
(PE629.655v01-00)
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика
Предложение за регламент
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 338kWORD 135k
Правна информация