3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
MUUDATUSETTEPANEKUD
38-123
Arvamuse projekt
Franc Bogovič
(PE629.655v01-00)
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 312kWORD 97k
Õigusalane teave