3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
PAKEITIMAI
38 - 123
Nuomonės projektas
Franc Bogovič
(PE629.655v01-00)
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 313kWORD 106k
Teisinis pranešimas