3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
AMENDAMENTELE
38 - 123
Proiect de aviz
Franc Bogovič
(PE629.655v01-00)
Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
Propunere de regulament
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 320kWORD 108k
Notă juridică