3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
38 - 123
Návrh stanoviska
Franc Bogovič
(PE629.655v01-00)
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky
Návrh nariadenia
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 337kWORD 121k
Právne oznámenie