3.12.2018
REGI_AM(2018)631861
ÄNDRINGSFÖRSLAG
38 - 123
Förslag till yttrande
Franc Bogovič
(PE629.655v01-00)
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
Förslag till förordning
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 317kWORD 100k
Rättsligt meddelande