7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 87
Проект на доклад
Юнус Омаржи
Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение
Предложение за решение
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 318kWORD 125k
Правна информация