7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
TARKISTUKSET
1 - 87
Mietintöluonnos
Younous Omarjee
taloudellisen tuen antamisesta jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta
Ehdotus päätökseksi
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 257kWORD 123k
Oikeudellinen huomautus