7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
PAKEITIMAI
1 - 87
Pranešimo projektas
Younous Omarjee
Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo
Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 283kWORD 121k
Teisinis pranešimas