7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
AMENDEMENTEN
1 - 87
Ontwerpverslag
Younous Omarjee
Financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord
Voorstel voor een besluit
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 264kWORD 128k
Juridische mededeling