7.10.2019
REGI_AM(2019)641404
AMENDAMENTELE
1 - 87
Proiect de raport
Younous Omarjee
Asistența financiară acordată statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord
Propunere de decizie
(COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 276kWORD 124k
Notă juridică